Address: FM-9, B-Block, 2nd Floor, Bhopal
Email Address: info@inktehmes.com
Contant at: +91-(998)-123-456

Om Oss

Sedan mer än 8000 år har Stuckatur använts som byggnadsmaterial för fasad- och interiörutsmyckningar. Överallt där människor har velat skapa vacker, hållbar och tidlös design, har stuckatur varit det mest använda materialet och fortsätter vara det än idag. Vi lever i en tid då utvecklingen springer ifrån oss och skapar nya arbetsmetoder, kunnigare digitala hjälpredor och miljöer fyllda av stress och ångestfylld otrivsel. I en sådan tid ökar våra önskemål om avkoppling. Att få vila blicken på något vackert och tidlöst med anor från en annan, lugnare tid. En miljö fylld med kreativ och underskön stuckatur.

På SMP Putsprodukter AB har vi alla extremt höga målsättningar vad gäller våra kunders önskemål. För att kunna leva upp till våra åtaganden krävs mer än bara maskiner, erfaren personal och ett kvalitativt sortiment. Utöver detta har vi en kärlek till materialet som återspeglar sig i allt vi skapar.

Stuckatur är så mycket mer än bara taklister, kapitäl och rosetter. Brandisolering, brandtätning och pelarinklädnader av stuckatur är nyare användingsområden utöver stuckaturens fantastiska egenskaper vid utformning av undertak och kupoler. Stuckatur motsvarar med bred marginal dagens material- och produktionstekniska krav samtidigt som det tillfredsställer såväl estetiska, ventilationstekniska och akustiska önskemål.

Efter mer än 8000 år upplever stuckaturen en nyrenässans där materialets miljövänlighet och formbarhet i kombination med brandegenskaper och ekonomi säkrat stuckaturen för all framtid. Med en överlägset lång tradition och tidlös stil har stuckaturen kommit för att stanna, så även i denna moderna tid.

Idag besitter vi moderna lokaler i Rosersberg och tar hjälp av dagens verktyg, men stuckatöryrket är detsamma som för tusentals år sedan och resultatet likaså.